.

Family365

מועדון לקוחות Family365

 

 

מועדון לקוחות 365, מצטרפים וחוסכים בענק

כרטיס האשראי Family365 הינו הכרטיס המשותף של מועדון הצרכנות הגדול בישראל וחברת Cal כרטיסי אשראי לישראל.

מחזיקי כרטיס האשראי Family365 נהנים מיותר הנחות ומבצעים בלעדיים ברשתות המועדון 365 ימים בשנה.

 

יינות ביתן, המשביר לצרכן, ניו פארם, צומת ספרים, סונול + So Good, שלמה סיקסט וקשרי תעופה. 

 

להצטרפות לחצו כאן


הטבות מחזיקי כרטיס האשראי Family365:

1. יותר החזרים

צבירה של עד 3% בכל רכישה ברשתות המועדון - המשביר לצרכן, יינות ביתן, ניו פארם, *מגה בעיר, צומת ספרים, קשרי תעופה ו-**שלמה סיקסט. המחאת ההחזר תישלח אחת לרבעון עם דפי הפירוט.

*החל מה-27.11.16 נוספה רשת מגה בעיר לצבירה. **בשלמה סיקסט 3% החזר כספי יינתן על סכום של עד 10,000 ש"ח מהמקדמה בליסינג פרטי בלבד.


2. מתנת הצטרפות

125 ₪ מתנת הצטרפות למימוש ברשת יינות ביתן.

בהצטרפות בעמדת הגיוס: יוענק שובר הטבה בשווי 50 ש"ח למימוש בסניפי יינות ביתן בלבד.

בנוסף, תינתן הטבה בשווי 75 ש"ח בעת ביצוע רכישה ראשונה בסניפי רשת יינות ביתן בדרך של זיכוי כרטיס האשראי Family365. הטבה ניתנת למימוש בסניפי יינות ביתן בלבד.

בהצטרפות באינטרנט ובמוקד Cal: לאחר הנפקת הכרטיס יישלח לבית הלקוח שובר הטבה בשווי 50 ש"ח למימוש בסניפי יינות ביתן בלבד.

בנוסף, תינתן הטבה בשווי 75 ש"ח בעת ביצוע רכישה ראשונה בסניפי רשת יינות ביתן באמצעות כרטיס Family365, למימוש בסניפי יינות ביתן בלבד.

 

3. דמי החבר – מצטרפים חדשים למועדון club365 יהיו זכאים לפטור מתשלום דמי חבר שנתיים וכן להטבות חברי מועדון ברשתות club365 למשך 12 חודשים בלבד ממועד הנפקת כרטיס Family365. לאחר תקופה זו, לא יהיו זכאים ליהנות מהטבות רשתות club365 אלא בכפוף לתשלום דמי חבר שנתיים, כקבוע בתקנון club365. נכון להיום דמי חבר שנתיים עומדים על סך של 100 ₪.

4. דמי כרטיס – פטור מדמי כרטיס במשך 6 החודשים הראשונים מהנפקת הכרטיס*

 

5. יותר זול לתדלק- 21 אגורות הנחה לליטר בנזין*, 5% הנחה קבועה ברשת החנויות so good.

 *ההנחה תינתן ממחיר לליטר ע"פ מחירון בתדלוק מלא של רשת סונול. בתדלוק בשירות עצמי תינתן השלמה ל-21 אגורות הנחה. בתחנות המשתתפות במבצע בלבד. רשימת התחנות המשתתפות במבצע מתפרסמות באתר club365.


6. מבצעים ביינות ביתן:
· קופונים רק למצטרפים למועדון
· קופונים חודשים למחזיקי כרטיס אשראי (תקפים מה-15 לחודש ועד ה-14 לחודש הבא).
· הקופונים נשלחים בדפי הפירוט

7. הנחות ומבצעים בלעדיים 365 ימים בשנה ברשתות המועדון.

מבצעי מועדון Family לתאריכים 15.1-14.2.17

 


להצטרפות למועדון באתר CAL לחצו כאן
 

* הטבת החזקת הכרטיס כרוכה בתשלום חודשי החל מהחודש השביעי להנפקת הכרטיס (פטור מדמי הכרטיס יינתן לששת החודשים הראשונים בלבד ובתנאי שתתבצע עסקת רכישה בסך של מינימום 1 ₪ מידי חודש, באם לא תתבצע עסקה כאמור ייגבו דמי כרטיס בסך 14.90 ₪)

 

הנפקת הכרטיס, גובה מסגרת האשראי ותנאיו כפופים לאישור Cal.

 

כל התנאים המלאים והמחייבים במסמכי ההצטרפות לכרטיס אשראי Family365 ובכפוף לתקנון המועדון.

 

Cal והמועדון רשאיות לשנות ו/או לסיים את ההטבות בכל עת בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי.

 

בכפוף לתקנון. ט.ל.ח.