.

אמון הציבור

אמון הציבור - לקידום הגינות בעסקים

רשת "יינות ביתן" מחויבת לכללי ארגון "אמון הציבור", שמשמעותם היא סטנדרטים גבוהים של אמת והגינות בפרסום, גילוי נאות ושקיפות מידע, אחריות למוצר ושירות נאות  הגינות בקיום ועריכת חוזים, שמירה על פרטיות וכיבוד החוק.

ארגון אמון הציבור (מלכ"ר - חברה לתועלת הציבור) הוא ארגון חברתי שהוקם במטרה לקדם הגינות בהתנהלותם של עסקים ומוסדות ציבוריים בישראל בכלים מקצועיים מגוונים.

לא כל עסק יכול להיות עסק המחויב לכללי "אמון הציבור". אך ורק עסקים אשר על פניו נמצאו ע"י אמון הציבור כמי שעומדים בכללי הארגון, רשאים להגיש את מועמדותם לקבלת התו.

בשלב המועמדות נבחנים כל ממשקיו הצרכניים של העסק בהתאם לדרישות הדין וכללי אמון הציבור, והעסק מתחייב לתקן את כל הליקויים אשר אותרו בהליך זה. במידה והליך זה מסתיים בהצלחה, רשאי עסק להתחייב לכללי אמון הציבור. תו אמון הציבור מסמן לצרכנים עם מי כדאי לעשות עסקים.

רשת "יינות ביתן", התחייבה לכללי אמון הציבור ונמצאה עומדת בתנאים אלו ולכן הוענק לה תו "אמון הציבור".

תו ארגון "אמון הציבור" הוא הצהרה של רשת "יינות ביתן"  כלפי הציבור כי היא מחויבת לכללי ההגינות, האמינות והשקיפות שקבע ארגון אמון הציבור, וכי היא נתונה להליך בקרה של אמון הציבור על ממשקיו הצרכניים (בתשלום) וכי היא מתחייבת לתקן את הליקויים שיימצאו בהתנהלותה וליישב מחלוקות עובדתיות עם לקוחות הרשת.

אמון הציבור


חזור לאודות »